Wat willen we weten?

De onderzoekers in het Brain & Education Lab (in het Nederlands: Hersenen & Onderwijs Onderzoeksgroep) proberen te begrijpen hoe het komt dat we steeds meer dingen kunnen wanneer we opgroeien. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe kinderen leren om te lezen en hoe het komt dat we kunnen begrijpen wat we lezen. We doen dit door de hersenen van kinderen, jongeren en volwassenen te bestuderen. Door dat te doen kunnen we dingen te weten komen die we niet te weten zouden kunnen komen wanneer we alleen naar het gedrag zouden kijken.
We weten bijvoorbeeld dat begrijpend lezen op school voor veel kinderen moeilijk is en we denken dat dit komt omdat de gebieden in de hersenen die je nodig hebt bij begrijpend lezen langzaam ontwikkelen.

Wat gebeurt er wanneer je meedoet aan onderzoek?

Afhankelijk van het soort onderzoek waar je aan meedoet ontmoet je ons bij jou op school, op de Universiteit Leiden of in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) waar de MRI scanner staat waarmee we de hersenen kunnen bekijken.
- Onderzoek met opdrachten of spellen op een computer of met pen en papier
- Onderzoek waar we jouw oogbewegingen meten met een eye-tracker
- Onderzoek waar we jouw hersenen in actie bekijken met een MRI scanner